2009 பொங்கல் விழா

2009 பொங்கல் விழா

சனிக்கிழமை, சனவரி 17, 2009

தலகாசி, அமெரிக்கா

 

09pgl15.jpg

Dr Mano and Mrs Priya arranged for a Pongal vizha for Tamil loving people of Tallahassee, Florida, USA. The celebration began with about 50 people gathering together for an evening of drawing of kolam, prayer, play for kids, preparation of sweet pongal, and eating of a communal dinner.

09pgl24.jpg

First nine separate teams of ladies and children participated in kolam drawing competition using colored kolam powder on black plastic sheets. The friendly event kept the whole crowd interested in the activity. The teams worked on their kolam for about an hour. Three non-partisan judges evaluated the team’s work and prizes were given to first (1 team) and second place (3 teams).

 

பொங்கல் விழா ஒளவையாரின் “பாலும் தெளி தேனும்” கடவுள் வாழ்த்துடன் துவங்கியது (விவேக் மற்றும் சோமு). பின்னர் குழங்தைகள் விளையாட்டுப் போட்டி நடந்தது.  இனிப்பு பொங்கல்  தயாரான உடன் அனைவரும் உண்டு களித்தோம்.

09pgl36.jpg

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.